16 feb 2021

WAAROM DEZE FOVIG LEDENDAG ER IN DE EERSTE PLAATS VOOR JOU IS

Auteur: Fovig

Schrijf je nu in voor de online ledendag op zaterdag 20 maart van 9.30 tot 12.30 uur.
VOLLEDIG ONLINE  | VLOT EN VEILIG TOEGANKELIJK

HET GAAT OVER DE ZORGKWALITEIT VOOR JOU ALS GEBRUIKER OF VERTEGENWOORDIGER

Meedenken en beoordelen: de gebruikers van voorzieningen voor personen met een handicap hebben echt wel wat in te brengen. Hun vertegenwoordigers uiteraard ook.
Hoe doe je dat? Hoe vergroot je de kansen op succes? Wie kan daarbij helpen?

De regelgeving over participatie in ‘collectieve voorzieningen’ laat veel meer toe dan men denkt. Wist je dat:

 • iedere gebruiker/vertegenwoordiger individuele rechten heeft met betrekking tot het persoonlijke dossier;
 • er in elke voorziening, ook als er geen woonfunctie is, verplicht collectieve inspraak georganiseerd moet worden;
 • de elementen in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) tot stand komen in overleg met de gebruikers;
 • de frequentie, het tijdstip en de wijze van evalueren van het handelingsplan in de IDO moeten vermeld worden, dus ook tot stand komen in overleg met de gebruikers;
 • de gebruikers moeten ingeschakeld worden in de zelfevaluaties van de voorziening;
 • de gebruikers in een huishoudelijk reglement zelf bepalen hoe ze vergaderen;
 • een collectief overleg met de voorziening bijkomende onderwerpen kan afspreken dan opgenomen in het decreet.

Ontdek op de FOVIG LEDENDAG 2021 hoe je ervoor kan zorgen dat het collectief overleg of de collectieve inspraak

 • altijd goedkeuring moet geven aan gewijzigde woon- en leefkosten;
 • mee bepaalt wat de start- en einduren zijn;
 • zelf uitwerkt hoe ze samengesteld worden;
 • op regelmatige basis mee de werking evalueert.

Ga rechtstreeks naar het inschrijfformulier

Aarzel niet om je vragen nu al in te zenden! We nemen die mee in de inhoud van de ledendag.

Lees uitgebreid verder op de website van FOVIG (fovig.be/ledendag-2021) of via onderstaande rubrieken.

BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?

Vraag het aan Fovig