11 feb 2021

BEZORGD OM KWALITEIT | LEDENDAG FOVIG

Auteur: Fovig

FOVIG nodigt je uit op haar online ledendag op zaterdag 20 maart van 9.30 tot 12.30 uur.
BEZORGD OM KWALITEIT is de titel.
MET HET COLLECTIEF OVERLEG ZORG, ONDERSTEUNING EN ONTPLOOIING INSPIREREN is de thematiek.

BEZORGD OM KWALITEIT

MET HET COLLECTIEF OVERLEG
ZORG, ONDERSTEUNING EN ONTPLOOIING
INSPIREREN

ZATERDAG 20 MAART, VAN 9.30 TOT 12.30 UUR
VOLLEDIG ONLINE, VLOT TOEGANKELIJK

De LEDENDAG 2021 van FOVIG zal dit jaar volledig online moeten verlopen. Dat is jammer maar er is voor gezorgd dat er heel veel mogelijkheden voor interactie worden ingebouwd. Die interactie start nu al (zie verder bij thematiek of klik onmiddellijk op ‘nu al suggesties?‘).

Nagenoeg alles gebeurt live zodat de deelnemers kunnen reageren, vragen stellen, keuzes bepalen en meewerken aan de inhoudelijke conclusies.
Deelname is volledig gratis.

THEMATIEK

De opdracht en werkomgeving voor het collectief overleg staan beschreven in het ‘Kwaliteitsdecreet’. Het stelt dat het collectief overleg verplicht moet betrokken zijn bij wijzigingen aan de collectieve rechten en plichten, belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie en wijzigingen in het concept van de voorziening.

 • Nemen we die rol voldoende op?
 • Wat belemmert ons?
 • Wie zijn onze bondgenoten daarin?
 • Waar kunnen we allianties smeden?

Dit zijn maar enkele vragen die we op deze ledendag willen behandelen. Jouw vragen maken het verhaal concreet, herkenbaar en boeiend.
(meer)

DOELGROEP

Deze ledendag richt zich ruimer dan enkel tot de leden van FOVIG.
(meer)

PROGRAMMA

 • 09.30 – 10.00
  Online onthaal (plenaire ruimte)
 • 10.00 – 10.10
  Live verwelkoming en situering thematiek (plenaire ruimte)
 • 10.10 – 10.30
  Participatie door het collectief overleg gekaderd (plenaire ruimte)
  Inleiding door Jan-Piet Bauwens
 • 10.30 – 10.35
  ‘Koffie’pauze en overstap naar gespreksgroepen
 • 10.35 – 11.15
  Uitwerking in kleine gespreksgroepen (verschillende virtuele ruimtes)
 • 11.15 – 11.35
  ‘Keuvelmoment’ (plenaire ruimte)
 • 11.35 – 12.15
  Panelgesprek ‘Bekommerd om kwaliteit’ (plenaire ruimte)
 • 12.15 – 12.25
  Conclusies (plenaire ruimte)
 • 12.30
  Einde

(meer details)

SPREKERS

Lieven Bax, Nadia Dekoning, Jan-Piet Bauwens, Hendrik Delaruelle, Det Piedfort en een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid.
(meer)

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier (fovig.be/ledendag-inschrijven).
(meer)

NU AL SUGGESTIES?

FOVIG wil jullie vragen, bedenkingen en suggesties meenemen in de voorbereiding van deze ledendag. Ga naar fovig.be/ledendag-vragenformulier en laat ons zo weten waarmee we je kunnen helpen.
(meer)

 

BASISINFORMATIE  |  THEMATIEK  |  DOELGROEP  |  PROGRAMMA  |  SPREKERS  |  INSCHRIJVEN  |  NU AL SUGGESTIES?

Vraag het aan Fovig