16 nov 2023

HET EXPERIMENT ROND DEELBUDGETTEN [STANDPUNT]

Auteur: Fovig

[STANDPUNT VAN FOVIG]

De deelbudgetten voor prioriteitengroep 2 blijven de media beroeren. Er worden, voorlopig met succes, deelbudgetten aangevochten voor de rechtbank. Wellicht komen er procedures in hoger beroep op initiatief van het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap).

Vanuit politieke hoek lazen we de voorbije dagen geregeld dat de gebruikersorganisaties die deelbudgetten mee hebben goedgekeurd. En men voegt er suggestief aan toe: de gebruikersorganisaties moeten die beslissing nu niet meer aanvechten.

Maar de realiteit is anders.
In het Raadgevend Comité van het VAPH hebben enkele organisaties (waaronder FOVIG) zich onthouden bij de stemming over de deelbudgetten. De motivering voor die onthouding
is op twee overtuigingen gebaseerd:

  • FOVIG gaat er niet mee akkoord dat men ‘experimenten’ organiseert met kwetsbare mensen. Het onderzoek dat tijdens het experiment zou gevoerd worden, werd vooraf niet omschreven
  • Mensen uitnodigen voor een experiment zonder vooraf zicht te geven op het einde van het experiment is ongepast. FOVIG vroeg uitdrukkelijk dat bij het opzetten van het experiment met halve budgetten, ook het moment vastgelegd werd dat de overblijvende helft van het toegekende budget zou beschikbaar zijn voor de persoon met een handicap.

Voorlopig hebben FOVIG en de andere organisaties nog geen antwoord gekregen op hun belangrijk voorbehoud bij deze beslissing. Daarom blijven we onze stem verheffen bij de overheid. Wij verdedigen de belangen van onze leden en van alle personen met een handicap  met overtuiging, ook in deze materie.

Vraag het aan Fovig