26 mei 2020

WOON- EN LEEFKOSTEN | REGIONALE VERGADERINGEN | LEDENDAG FOVIG – 2021

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF | MEI 2020

WOON- EN LEEFKOSTEN
De invoering van woon- en leefkosten in de voorzieningen moet gerealiseerd worden voor 1 januari 2021. Deze datum nadert met rasse schreden. FOVIG stelt vast dat er nog veel vergunde zorgaanbieders heel wat werk voor de boeg hebben. Indien u ondersteuning wenst of vragen heeft betreffende dit thema dan kan u steeds contact met FOVIG opnemen.
We doen ook een oproep naar de leden om de nieuwe regeling woon- en leefkosten die de voorziening hanteert te delen met FOVIG door deze te mailen naar [email protected]. Deze relevante informatie maakt het ons mogelijk om passende ondersteuning te geven wanneer ons dit gevraagd wordt. Alvast bedankt.

REGIONALE VERGADERINGEN
De Corona-crisis heeft er voor gezorgd dat ook de vergaderingen van de regio’s werden afgelast. We zijn ondertussen meer dan 2 maanden verder. We merken dat de leden stilaan nood hebben aan wat overleg inzake alle maatregelen die op ons afgekomen zijn.
We proberen in de maand juni langs digitale weg een vergadering per provincie te beleggen. Van zodra we de mogelijkheden hiervan voldoende bekeken hebben, zal u hierover vanuit het provinciaal secretariaat meer vernemen.

LEDENDAG FOVIG 2021
De ledendag van FOVIG was dit jaar gepland op zaterdag 21 maart 2020 in Mechelen, maar door de Corona-maatregelen kon die spijtig genoeg niet doorgaan. Spijtig, want het thema zorggarantie stond op de agenda en beloofde een boeiend onderwerp te worden. Ondertussen heeft het bestuur van FOVIG beslist om dit jaar geen ledendag meer te laten doorgaan.
We kunnen u wel al de datum voor volgend jaar meedelen: onze ledendag 2021 wordt gepland op zaterdag 20 maart 2021.
U kan deze datum alvast noteren in uw agenda.

Vraag het aan Fovig