PETITIE

BEHOUD VERVOER
VAN EN NAAR HET DAGCENTRUM
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
EN MAAK HET BETAALBAAR

 

Tot 2016 kreeg een voorziening subsidies voor het organiseren van busvervoer. De gebruiker betaalde 2,50 EUR per dag.
Nu moet alles doorgerekend worden via de woon– en leefkosten. De gebruiker betaalt soms tot 25 EUR per dag. Nochtans is betaalbaar en toegankelijk vervoer een basisbehoefte en een basisrecht, zo schrijft het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap.

Voorzieningen doen hun best maar hebben zelf moeite om financieel gezond te blijven. Factoren als stijgende (energie) kosten, niet-indexering van de werkingsmiddelen en het verlagen van de organisatiegebonden middelen, leggen een grote druk op de betaalbaarheid van aangepast vervoer.

Wendy is 27 jaar en woonde tot voor kort bij haar vader en ging naar het dagcentrum via het georganiseerd vervoer van het dagcentrum. Ze betaalde hiervoor bedragen per dag tussen 25 en 35 EUR. Wendy is recent begeleid zelfstandig gaan wonen en de maandelijkse lasten zoals huur ed. zorgen ervoor dat er geen budget meer over is voor het vervoer. Hierdoor gaat ze niet meer naar het dagcentrum en heeft ze geen dag invulling meer. Wendy heeft een invaliditeitsuitkering van 1.197,84 EUR per maand.

Veel mensen met een verstandelijke handicap hebben nood aan een vaste structuur en regelmaat. Zij kunnen zich niet altijd mondeling uitdrukken. Dit zorgt ervoor dat zij niet zomaar op gelijk welke bus kunnen maar aangepast vervoer nodig hebben.
Ook door de aard van hun handicap zijn er specifieke noden.

Stijn is meervoudig gehandicapt, zit in een rolstoel. Vier dagen per week kan hij met aangepast vervoer van de voorziening naar het dagcentrum. Dit is zijn grootste plezier, hij kijkt er elke dag naar uit.
Dit jaar is de kostprijs van het vervoer gestegen van 14 EUR naar 27 EUR per dag. Daardoor kan Stijn nu maar twee maal in de week naar het dagcentrum want dit bedrag komt bovenop zijn andere vaste kosten: dagcentrum, dokterskosten, incontinentiemateriaal, kinesitherapie en de gewone leefkosten zoals iedereen.
Dit allemaal van een gering inkomen.

Vraag het aan Fovig