[juni 2022]

Ieder jaar komt er het moment waarop de voorziening de jaarrekening voorstelt aan het collectief overleg. Dit is een verplichting die door het VAPH wordt opgelegd. Voor veel leden in de collectieve overlegorganen is dit een opdracht die ze niet zo boeiend vinden: cijfers, subsidies, uitgaven, inkomsten … Toch is de jaarrekening een heel belangrijk instrument dat aangeeft of een organisatie het financieel goed doet, of de organisatie financieel in de problemen komt.

Vanuit FOVIG vinden we het noodzakelijk om daar bij stil te staan. In dit artikel willen we toelichting geven vanuit de optiek dat de leden van het collectief overleg geen financiële experts hoeven te zijn om vast te stellen wat de financiële situatie is.

Het artikel geeft ons een kijk op de onderdelen van de jaarrekening en we reiken een aantal eenvoudige hulpmiddelen aan die kunnen gebruikt worden om de financies van de organisatie te beoordelen.

KNIPPERLICHTEN BIJ DE JAARREKENINGEN
PROBLEEMLOOS AAN DE SLAG MET BALANS, RESULTATENREKENING, LIQUIDITEIT, SOLVABILITEIT, CASHFLOW, WINST EN VERLIES IN HET COLLECTIEF OVERLEG

De brochure werd samengesteld door Eddy Vandemeulebroucke, telt 24 pagina’s en legt op een eenvoudige manier uit hoe je de financiële toestand van een voorziening kan beoordelen. In de brochure vind je twee voorbeelden om de beoordeling toe te passen.

Bekijk hier de brochure over het beoordelen van de jaarrekening van een voorziening.

Je kan de brochure hier downloaden op je computer in de map ‘downloads’ en daar lezen en afdrukken.

Je kan de gedrukte brochure ook gratis verkrijgen door ze aan te vragen bij [email protected]. Vermeld daarbij duidelijk je postadres.

Vraag het aan Fovig