7 feb 2024

DEEL JE MENING OVER INCLUSIE IN ONDERWIJS (3)

Auteur: Fovig


(foto: vrt)

NOOZO werkt mee aan de commissie inclusief onderwijs. De commissie geeft een advies aan de minister over de toekomst van onderwijs voor leerlingen met een handicap. Daarvoor moet de visie over de toekomst van inclusief onderwijs en de rol van buitengewoon onderwijs aangescherpt worden.

Vul de 3e NOOZO-bevraging over inclusief onderwijs in

Men stond al stil bij het ideaalbeeld van inclusief onderwijs en het thema ondersteuning en expertise. Voor de volgende bevraging kijken we naar de rol van buitengewoon onderwijs in de evolutie naar een inclusief onderwijssysteem. We willen daarbij graag van jou horen:

  • Welke sterktes we willen meenemen naar het nieuw systeem;
  • Hoe we de transitie naar één inclusief onderwijssysteem best laten verlopen;
  • Hoe we het onderwijs voor leerlingen met een hoge meervoudige ondersteuningsnood kunnen organiseren?

In de bevraging wordt kort verwezen naar een aantal voorbeelden en projecten uit andere landen, zoals Portugal en Italië. Een meer uitgebreide beschrijving van die voorbeelden kan je vinden in het informatiedocument.

Klik hier om de vragenlijst te openen.

Deelnemen kan tot 13 februari 12u00.

Alvast bedankt voor je deelname aan de enquête en je feedback!

Als je de enquête niet geopend krijgt, selecteer dan onderstaande link en kopieer en plak deze in de adresbalk van je browser:
https://research.indiville.be/?e=375246&c=145606157&h=D5D8A579728FF41&l=du

Vraag het aan Fovig