11 jan 2022

VAPH ZOEKT LEDEN HEROVERWEGINGSCOMMISSIE

Auteur: Fovig

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) organiseert de beoordeling van aanvragen voor ondersteuning. De heroverwegingscommissie (HOC) behandelt de dossiers waarbij de aanvrager niet akkoord gaat met de voorlopige beslissing.

Naar aanleiding van het ontslag en de pensionering van enkele leden van de HOC is het VAPH op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden om te zetelen in deze interne beroepscommissie. Ze zijn specifiek op zoek naar volgende profielen: arts, maatschappelijk assistent en jurist.

De Besluiten van de Vlaamse Regering omtrent de inschrijving en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning voorzien dat het VAPH de aanvrager op de hoogte brengt van haar voornemen over de beslissing tot erkenning als persoon met een handicap en het toekennen van de gevraagde ondersteuning.

Gaat de aanvrager niet akkoord met (een deel van) het voornemen van beslissing (voorlopige beslissing) van het VAPH, dan kan hij een ‘verzoekschrift tot heroverweging’ indienen, uiterlijk 30 dagen na kennisname van het voornemen. Via een interne beroepsprocedure zal een aparte commissie, de heroverwegingscommissie, de aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH neemt uiteindelijk de definitieve beslissing.

Personen die zich kandidaat willen stellen als arts, maatschappelijk assistent of jurist voor de heroverwegingscommissie ( HOC) kunnen dit doen door een schriftelijke motivatie en CV door te sturen naar [email protected], uiterlijk op 15 maart 2022.

De volledige oproep vind je hier.

Vraag het aan Fovig