7 feb 2024

ZORG IN VERBONDENHEID

Auteur: Fovig

FOVIG is als gebruikersorganisatie gegroeid vanuit een specifieke en grote groep in de sector personen met een handicap: de personen met een verstandelijke handicap die gebruikmaken van collectieve zorg. Hun boodschap klinkt niet altijd even duidelijk, wordt onvoldoende beluisterd of te snel opzijgeschoven.

FOVIG is daarom extra actief namens de gebruikers van collectieve zorg, ook via hun netwerk, de mantelzorgers, hun vertegenwoordigers, vertrouwenspersoon, bewindvoerders. FOVIG springt dan in de bres namens de persoon met een handicap om te vertolken, uit te dragen en te versterken. In de relatie tussen de gebruiker, de ouders, het netwerk en de collectieve zorgvoorziening pleit FOVIG voor wederzijdse verbinding. Die omschrijven we als ‘anders vastnemen’ als alternatief voor ‘loslaten’.

Om meer aandacht te krijgen voor deze groep en hun relatie met collectieve zorgaanbieders, werken we met FOVIG dit jaar rond het thema ‘inclusie en collectieve zorg’. Als rode draad gebruiken we daarvoor de titel ZORG IN VERBONDENHEID

In het eerstvolgende nummer van het ledenblad lichten we dat verder toe. In de loop van het jaar zullen we via de website, vorming, het ledenblad en de ledendag daar verder op ingaan.

 

Vraag het aan Fovig