30 jan 2020

COLLECTIEVE GEHANDICAPTENZORG MAG NIET VERDER AFGEBOUWD WORDEN

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  JANUARI 2020

SNELLE OVERGANG 5/7 NAAR 7/7 AFGESCHAFT
Om middelen vrij te maken voor nieuwe budgetten wordt de uitzonderingsprocedure voor een snelle overstap van 5 dagen op 7 naar 7 dagen op 7 afgeschaft. “Er is fraude”, stelt de woordvoerder van het VAPH. Dus afschaffen?
FOVIG kan hiermee helemaal niet akkoord gaan. De uitzonderingsprocedure compenseerde in  heel geringe mate de afbouw van garanties en perspectief bij de overstap naar persoonsvolgende financiering (PVF). Wie vroeger ‘een plaats’ had in een voorziening had garantie op een volwaardige ondersteuning, ook bij wijziging van de zorgvraag. De PVF schafte dit af. Voor bijkomende zorg moet je nu een nieuwe aanvraag indienen en aanschuiven achteraan de wachtlijst. De maatregel om de overgang van 5/7 naar 7/7 te versoepelen wordt nu geschrapt.
Wat deze maatregel aan nieuwe budgetten zal opleveren kan de minister niet zeggen …

ZORGGARANTIE WORDT UITGEHOLD
Met de uitrol van correctiefase 2 gaat de Vlaamse overheid verder dan oorspronkelijk was overlegd met de voorzieningen. Meer budgetten worden ingekrompen en voor een groter bedrag. De zorggarantie wordt moeilijker voor de voorzieningen. Ook op de organisatiegebonden middelen van de voorzieningen wordt nu extra bespaard.
FOVIG kan hiermee helemaal niet akkoord gaan. Meer dan de helft van de voorzieningen voor collectieve zorg moet drastisch besparen en tegelijkertijd zorggarantie blijven bieden. Dus hetzelfde doen met veel minder budget.

SCHOON GEWASSEN, DOELLOOS OP EEN RIJ
Het perspectief dat minister Beke de gebruikers van collectieve zorg biedt, is onvoldoende: schoon gewassen, doelloos op een rij voor het venster. In zijn nota van vrijdag 24 januari ll. schetst hij een erg onvolledige geschiedenis. Beke schat de uitdaging van de lange wachtlijsten veel te licht in. Hij formuleert een doel dat hij wil bereiken door uitsluitend te besparen bij gebruikers die door FOVIG worden vertegenwoordigd. De financiële inschatting is niet onderbouwd. De nota bevat geen garanties voor onze gebruikers en de resultaten zijn pover, onvoldoende en eenzijdig.

De nota van Wouter Beke vind je hier.
Lees hier hoe FOVIG de nota van minister Beke evalueert.
Downloadversie volledige repliek van FOVIG.

Vraag het aan Fovig