20 apr 2020

CORONA UPDATE 20 APRIL

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  APRIL 2020  #3

De Corona-crisis blijft ons doen en laten bepalen, nu al zeker tot 3 mei. Maar we weten dat daarna nog niet alles zal kunnen losgelaten worden.
In de voorbije week gebeurde er heel wat. De minister ontwikkelde zijn 10-punten plan  en richt een taskforce op, samengesteld uit experts op het terrein. De task-force moet de problemen in de gezondheidssector coördineren. De veiligheidsraad kwam samen en besliste een aantal nieuwe maatregelen. Even waren we gelukkig dat we terug op bezoek zouden kunnen gaan bij onze zoon/dochter in de voorziening, maar na een korte euforie kwamen we zelf snel tot het inzicht dat dit geen goede maatregel was. Dit vergt veel meer voorbereiding. We willen de opgebouwde inperking van het virus niet in het gedrang brengen. De minister bepaalde dan ook dat er tot 3 mei zeker geen bezoek kan toegelaten worden in de voorzieningen.
FOVIG zette zijn acties naar de overheid verder om de aandacht te vestigen op een aantal tekortkomingen:

 • De specifieke problematiek in de sector voor personen met een beperking komt zelden in de media;
 • Er is te weinig beschermingsmateriaal voorhanden in de voorzieningen;
 • Er wordt te weinig getest in de voorzieningen;
 • We vragen duidelijkheid over de financiële regelingen die uitgewerkt worden om zowel de voorzieningen als de individuen te compenseren voor de financiële impact;
 • De gebruikers die kiezen om de opvang thuis te realiseren mogen niet vergeten worden;
 • De beschikbare informatie aangaande het virus bereikt zelden de gebruiker en is dikwijls moeilijk te begrijpen.

De druk op de overheid werd vanuit alle betrokkenen (gebruikers, voorzieningen, bijstandsorganisaties …) opgedreven en dit was niet zonder resultaat. De sector komt meer in beeld . FOVIG werden samen met de andere gebruikersverenigingen (VFG en KVG) en de bijstandsorganisaties (Onafhankelijk Leven en Absoluut) uitgenodigd tot een videoconferentie met de minister van welzijn Beke en zijn kabinetsmedewerker Kurt Asselman.
Tijdens de conferentie konden we onze bezorgdheden, zoals hierboven benoemd, inbrengen: media-aandacht, beschermingsmateriaal, testmateriaal, de financiële impact, aandacht voor de thuisblijvers en gepaste communicatie. De andere organisaties konden dit onderschrijven, maar voegden er ook aan toe dat mensen die nu niets hebben, m.a.w. op de wachtlijst staan, ook een kwetsbare groep zijn en dus ook de nodige aandacht moeten krijgen.
De minister belichtte de vragen van de verschillende organisaties vanuit zijn 10-punten plan. De taskforce pakt de verschillende onderwerpen aan. We kunnen al een aantal zaken meegeven:

 • Er is meer aandacht voor de sector, op de diverse mediakanalen wordt de sector nu wel vernoemd;
 • Ondertussen is er meer beschermingsmateriaal voorhanden en er komen nog veel nieuwe leveringen;
 • Er worden ook tests afgenomen in de voorzieningen en dit aantal wordt nog verder opgedreven;
 • Er wordt heel snel (hopelijk deze week) een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering gemaakt. Dit zal verschillende items behandelen en zo wettelijk verankeren. Hierin wordt zeker het financiële aspect voor voorzieningen en individuen geregeld. Er moet een maximale inzet van gesubsidieerd personeel uit de voorzieningen gegarandeerd worden waaronder ook inzet voor gebruikers die gekozen hebben om thuis de opvang te organiseren …
 • Er wordt binnen het VAPH een focus-groep opgericht. Deze focus-groep zal de communicatie naar gebruikers (heel ruim) optimaliseren. Anderzijds zal hij ook input geven voor de task-force die het 10- punten programma moet uitwerken.

Door voortdurend te wijzen op tekortkomingen is FOVIG er in geslaagd om de maatregelen sneller te laten lopen. Het blijft uiteraard een crisis waar geen vastgelegde scenario’s voor beschikbaar zijn.
FOVIG is zich terdege bewust van de ongewone en moeilijke situatie waarin elke gebruiker en zijn netwerk terecht gekomen zijn. FOVIG hoopt dat we met zijn allen straks terug kunnen naar een normaler functioneren, en dat we in de eerste plaats terug een normaal contact kunnen opbouwen.
We moeten nog wat geduld oefenen en in ons kot blijven.
FOVIG is via de loketfunctie steeds bereikbaar voor uw vragen en bemerkingen.
Hou de moed erin en hou het vooral veilig!

Namens het bestuursorgaan van FOVIG

Enkele interessante linken

Vraag het aan Fovig