17 mrt 2020

CORONA!

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  MAART 2020

U bent allen in de voorbije dagen geconfronteerd met de maatregelen om het Corona-virus in te dijken. Vanuit de regering werden verschillende richtlijnen uitgevaardigd en deze werden door het VAPH verder uitgewerkt. De situatie in andere landen toont voldoende aan dat strenge maatregelen ook op het niveau van de voorzieningen noodzakelijk zijn.
FOVIG staat onvoorwaardelijk achter dit beleid.

De keuze om een inwonend kind, broer of zus voor langere tijd in de voorziening te laten zonder bezoek, ofwel naar huis te halen, zonder de mogelijkheid om hen vroeger terug te brengen, is zeer ingrijpend. Maar het is wel de enige optie om uw familielid en de betrokken voorziening als gemeenschap te beschermen.
FOVIG is zich er van bewust dat dit veel van u vraagt, maar het is noodzakelijk.

Continu op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de voorziening is voor u nu uiterst belangrijk. De voorzieningen zijn overal druk in de weer om dit mogelijk te maken.

Het Collectief Overleg kan hier ook zijn verantwoordelijkheid ten volle opnemen. Het is goed dat gebruikers mekaar kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd en overtuigd blijven dat de keuze en de genomen maatregelen noodzakelijk en juist zijn. Formuleer zelf voorstellen aan uw voorziening om die communicatie mogelijk te maken.

De directie en de medewerkers staan voor een zeer moeilijke opdracht. We hebben enorm veel respect voor wat zij realiseren.
FOVIG is er van overtuigd dat als we samen zorg dragen, met het nodige gezond verstand, we hier goed door geraken.

FOVIG wenst u allen veel goede moed toe.
Wij beantwoorden graag al uw vragen.

het bestuursorgaan van FOVIG

U kan de informatie vanuit het VAPH terugvinden via onderstaande link:
https://www.vaph.be/maatregelen-corona

Vraag het aan Fovig