7 jul 2023

RAAD VAN STATE: ACTUALISERING BUDGETTEN

Auteur: Fovig

Je hoorde wellicht de commotie rond het advies van de auditeur van de Raad van State over de vermindering van de budgetten van een belangrijk aantal personen met een handicap op de wachtlijst. Die wijziging van budgetten (sommige budgetten stegen, andere bleven gelijk) kaderde in de invoering van de nieuwe budgetcategorieën. Dat gebeurde eerder al via ‘correctiefase 2’ waarbij de geactiveerde budgetten werden gereorganiseerd. De auditeur geeft als advies dat deze budgetwijzigingen niet hadden mogen gebeuren. De definitieve beslissing van de Raad van State moet nog volgen, later dit jaar.

FOVIG heeft zich niet verzet tegen deze herziening. Met de inpassing van nieuwe budgetcategorieën (tussen de al bestaande) werd het verschil tussen de budgetten kleiner gemaakt, werden de budgetten nauwkeuriger. Maar er was wel beloofd dat dit voor de betrokkenen niet tot grote verschillen zou leiden.

DE GEVOLGEN VAN DE BESLISSING WERDEN NIET OP VOORHAND IN KAART GEBRACHT
In de uitvoering van de beslissing bleken er toch nog een heel groot aantal verminderingen in budgetten te zijn die op jaarbasis van enkele duizenden tot meer dan tienduizend euro kunnen oplopen. Die grote sprongen zouden er niet zijn, was aangekondigd door de overheid en de administratie.

Samen met andere gebruikersorganisaties wijst FOVIG erop dat er geen uitgebreid impact assessment is gebeurd: men heeft niet of onvoldoende op voorhand gecontroleerd wat de echte persoonlijke gevolgen zouden zijn. Men blijft achter de keuze staan van 24 budgetcategorieën maar al in januari 2021 werd gemerkt dat er veel dalingen waren. Waarom heeft de overheid zo lang gedaan alsof er niets aan de hand was?
Zo gaat men toch niet om met de zwakken in de samenleving?

(beeld: ’t Weyerke)

Vraag het aan Fovig