18 jul 2022

BEWEGING IN PRIORITEITENGROEP 2

Auteur: Fovig
Vorig jaar maakte de Vlaamse Regering geld vrij om iedereen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een budget toe te kennen. Dit jaar maakt de regering nog eens 20 miljoen euro extra vrij om al zoveel mogelijk mensen uit prioriteitengroep 2 voor een deel te kunnen tegemoetkomen. 1100 personen uit prioriteitengroep 2 ontvangen de helft van hun gevraagde budget (of meervraag voor personen die al een budget hebben, en een verhoging vragen).

Als je in aanmerking komt, ontvang je in het najaar (ten vroegste vanaf oktober) een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Ook al krijg je nu de helft van je budget, je blijft met je vraag voor een volledig budget in prioriteitengroep 2 staan met dezelfde prioriteringsdatum. Je komt dus niet op een andere plaats op de wachtlijst te staan.

Lees de volledige informatie op de website van het VAPH.

Vraag het aan Fovig