2 jun 2021

BROCHURE EN BOEK OVER BEWINDVOERING

Auteur: Fovig

FOVIG is sedert 2016 lid van de werkgroep meldpunt bewindvoering. Die werd opgericht om de problemen in verband met het instellen van bewindvoering binnen de welzijnssector te bespreken en voor te leggen aan de korpschefs van de vrederechters in Vlaanderen.

Nathalie Vandenbussche, lector en onderzoeker aan HOGent, die ook deel uitmaakt van die werkgroep, heeft een interessante brochure Bewindvoering. Praktische gids anno 2021 ontwikkeld. Hierin komen de verschillende aspecten van bewindvoering aan bod.
 
Via deze link kan u de brochure downloaden.

Zij schreef ook het boek 100 Vragen en antwoorden inzake bewindvoering. We bevelen dit graag aan. Het is in de boekhandel te verkrijgen.

De volgende vergadering van het meldpunt gaat door op vrijdag 11 juni 2021. Een belangrijk agendapunt wordt het centraal register voor beschermde personen. Voorlopig moet u daarin geen initiatief ondernemen. FOVIG houdt u verder op de hoogte.

Indien u hierover vragen hebt dan kan u steeds terecht op [email protected].

Vraag het aan Fovig