27 apr 2021

VERGOEDING EXTRA KOSTEN COVID VERLENGD

Auteur: Fovig

Er wordt volop gevaccineerd, ook in de VAPH vergunde voorzieningen. Bijna alle residentiële gebruikers zijn gevaccineerd en men is al een flink stuk verder in het vaccineren van gebruikers die enkel dagondersteuning genieten. Toch is het nodig dat de geldende compenserende maatregelen verder worden toegepast. Alle maatregelen die al in voege waren en die meegedeeld waren in september 2020 worden nog eens verlengd tot 30 juni 2021.

 

Maatregelen voor de gebruikers:

  • De maatregel om het zorgbudget te overschrijden met 25,5 % wordt behouden. Als u hierop een beroep wenst te doen, dan neemt u best contact op met een bijstandsorganisatie.
  • Als u een overeenkomst gesloten hebt in het kader van COVID-19 voor onbepaalde duur, dan blijft deze gewoon verder lopen tot ten minste 30 juni 2021.
  • De mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)
  • De woonkosten worden door de voorziening berekend per dag aanwezigheid, als de afwezigheid gerelateerd is aan COVID-19.

U vindt de volledige nota via deze link.

U kan via deze link een totaal overzicht krijgen van alle geldende maatregelen.

Vraag het aan Fovig