12 jun 2020

CORONA UPDATE: NAAR HET ‘NIEUWE NORMAAL’

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  JUNI 2020

De voorbije 11 weken waren  we in de ban van het Coronavirus en waren er strenge maatregelen van kracht. Door de beslissingen van de laatste Nationale Veiligheidsraad stapt ook de VAPH-sector over naar een nieuwe fase. We stappen vanaf 15 juni over naar ‘het nieuwe normaal’, waarbij in principe alle activiteiten kunnen hernomen worden, mits een aantal voorwaarden en specifieke situaties. Deze nieuwe maatregelen doen vooral beroep op de verantwoordelijkheid van elke gebruiker en zijn context.

Dit nieuwe kader zou wel eens voor langere tijd van kracht kunnen zijn. Tegen 1 juli moet elke zorgaanbieder stappen gezet hebben naar dit nieuwe normaal en moet het Collectief Overleg van de voorziening hierover geconsulteerd worden. De algemene beschermingsmaatregelen (social distancing, beschermingsmateriaal en de regels rond testen en contactopsporing) blijven gelden.

  • Ambulante begeleiding kan opnieuw opgestart worden.
  • De dagondersteuning mag terug uitgebreid worden. Zowel bewoners als dagcentrabezoekers kunnen weer deelnemen aan dezelfde activiteiten van de dagondersteuning. Ook het collectief vervoer mag weer starten, maar moet de preventieve richtlijnen volgen. Voor de multifunctionele centra (MFC) is het contact tussen de kinderen onderling binnen een groter geheel toegelaten.
  • De woonondersteuning kan nagenoeg weer normaal opstarten als voorheen. Degene die in de voorziening verbleven kunnen terug naar huis zoals voor het Corona-tijdperk en degene die thuisgebleven waren kunnen terug naar de voorziening in hetzelfde regime als voorheen. Dat betekent dat bewoners weer wekelijks op weekend kunnen. Als de periode van afwezigheid een lange periode inhield dan kan een testafname worden opgelegd met daaraan verbonden een kamerisolatie van 5 dagen. Deze periode kan eventueel ook thuis doorgaan.
  • Bezoekregeling: er is geen verbod meer tot bezoek, maar een recht van bezoek. Daaraan gekoppeld zijn wel enkele voorwaarden: geen ziektesymptomen hebben, geen besmettingshaarden in de voorziening, het bezoek moet vooraf gepland zijn, … De zorgaanbieder zal communiceren over de modaliteiten van de nieuwe bezoekregeling.

FOVIG is tevreden over deze versoepelingen, deze geven wat meer perspectief op de essentiële verbondenheid tussen de gebruiker en zijn familie. FOVIG wil er wel op wijzen dat de verantwoordelijkheid van iedereen (gebruikers, personeel, familie …) in deze maatregelen zeer belangrijk is, maar gelooft er ook in dat dit geen barrière zal vormen.

Wil u meer lezen, dan kan je deze linken volgen op de website van het VAPH:

Vraag het aan Fovig