23 mei 2020

CORONA UPDATE: VERSOEPELING VAN DE OVERSTAP TUSSEN DE THUISSITUATIE EN DE VOORZIENING

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  MEI 2020 #2

Door de gunstige cijfers in de bestrijding van het Corona-virus wordt het mogelijk om enige versoepeling in te bouwen. Vanaf 18 mei was het onder strenge voorwaarden mogelijk om terug de dagondersteuning en de individuele ondersteuning op te starten en mochten er meerdere personen vanuit dezelfde contactbubbel op bezoek gaan in de voorziening. Ook in het MFC kon een doorstart van de verblijffunctie bekeken worden.
Vanaf 25 mei kan hierin nog een stap verder gegaan worden en kunnen de gebruikers die er voor kozen om thuis te verblijven en niet in de voorziening onder voorwaarden terug naar de voorziening gaan zonder de gebruikelijke quarantaineperiode te moeten doormaken. Anderzijds kunnen bewoners van een voorziening terug voor een dag of voor een langere periode naar huis gaan. De voorziening kan ook nieuwe gebruikers opnemen. Deze maatregelen moeten de gezinnen die in de voorbije weken de zware opdracht gedragen hebben, wat ademruimte geven.
Deze versoepeling kan uiteraard enkel als er aan een resem voorwaarden voldaan wordt:

  • Er mag geen uitbraak zijn van de besmetting in de voorziening.
  • De betrokken gebruiker of iemand uit de contactbubbel van de gebruiker mag geen tekenen vertonen die besmetting met het virus laat vermoeden. Dat betekent dat er overleg moet zijn tussen de thuissituatie en de voorziening om de toestand voldoende te kunnen inschatten.
  • Het is niet de bedoeling dat de gebruiker elk weekend naar huis komt, een weekend om de 3 à 4 weken wordt aangegeven als voldoende veilig.
  • De voorziening maakt een plan van aanpak op, dat in de komende weken kan uitgerold worden. De voorziening zal dus de startdatum bepalen. Het plan van aanpak moet besproken worden met de werknemersafvaardiging en met het Collectief Overleg van de voorziening.
  • Het is uiteindelijk de directie die bepaalt wanneer en hoe de versoepeling wordt doorgevoerd.

U kan de integrale berichtgeving hierover vanuit het VAPH lezen voor gebruikers en voor de vergunde zorgaanbieders.

Vraag het aan Fovig