22 dec 2020

Ondersteunende en compenserende maatregelen zorg en ondersteuning tijdens corona

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH | DECEMBER 2020   —

Op 1 november 2020 werd situatie 3 in de aanpak van de coronapandemie van kracht voor de sector personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen bij personeel en gebruikers en de bijzondere inspanningen die het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vereisen, bemoeilijkt in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. Toch is continuïteit van ondersteuning voor gebruikers en hun mantelzorgers absoluut noodzakelijk. De Vlaamse overheid neemt daarom extra ondersteunende maatregelen om organisaties en gebruikers te ondersteunen opdat de nodige zorg ook in deze moeilijke omstandigheden gegarandeerd kan blijven.

FOVIG gaf op 7 december in samenwerking met Gezin en Handicap en VAPH, een webinar over de opdracht van het collectief overleg en een bijzondere opdracht voor COVID-19. Het Besluit van de Vlaamse Regering hierover werd op 18 december 2020 bekrachtigd. We overlopen de belangrijkste zaken voor het collectief overleg hierin. U kan het volledige document terug vinden op de website van het VAPH via deze link.

Wanneer er door omstandigheden die te wijten zijn aan COVID-19 bepaalde ondersteuning in een voorziening niet meer kan georganiseerd worden, worden een aantal maatregelen vanuit het VAPH aangereikt om alternatieve ondersteuning mogelijk te maken. Het collectief overleg krijgt hierin een belangrijke opdracht. Gebruikers moeten correct geïnformeerd worden over de maatregelen die genomen worden en welke mogelijkheden er zijn om op een andere manier zorg en ondersteuning te bekomen. Het collectief overleg kan hierin een belangrijke rol opnemen. Er wordt hen gevraagd om:

  • de situatie in de voorziening en de maatregelen die genomen worden nauw op te volgen
  • er mee voor te zorgen dat alle gebruikers tijdig en correct geïnformeerd worden
  • mee de impact op gebruikers in te schatten en te anticiperen op extra ondersteuning die daardoor nodig kan zijn
  • mee te helpen zoeken naar alternatieve ondersteuningsvormen

De voorzitters van het collectief overleg krijgen vanaf nu ook de infonota’s die door het VAPH aan de vergunde zorgaanbieders worden verschaft, zodat de informatie heel snel kan aangeleverd worden.

Nadia Dekoning
voorzitter FOVIG vzw

Vraag het aan Fovig