8 jul 2022

WOON- EN LEEFKOSTEN | DEEL JE ERVARINGEN

Auteur: Fovig

EFFECTEN VAN DE WOON- EN LEEFKOSTEN OP DE GEBRUIKER

Doe je mee?

In opdracht van het VAPH start er een vervolgonderzoek naar de invloed van de woon- en leefkosten op de betaalbaarheid van de zorg. Het oogpunt van de gebruiker en zijn/haar kwaliteit van leven, zijn het vertrekpunt. Zoveel mogelijk ervaringen worden in kaart gebracht.
De positieve en negatieve gevolgen van de overstap naar het systeem van woon- en leefkosten werden intussen geïnventariseerd. Het doel van de overheid is om vanuit deze bevraging maatregelen te maken die de negatieve gevolgen inperken en de positieve elementen ervan stimuleren.

 

Jouw stem is nodig!

De onderzoekers zijn op zoek naar gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die hun ervaringen met het systeem van de woon- en leefkosten willen delen tijdens een focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek met 8 à 10 personen.

De focusgroepen zullen plaatshebben in de periode einde september – midden oktober. In totaal zullen er drie focusgroepen zijn met:

 • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die enkel gebruikmaken van dagondersteuning
 • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die voor de transitie naar het systeem van woon- en leefkosten al gebruikmaakten van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning
 • gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruikers die na de transitie naar het systeem van woon- en leefkosten gebruik zijn beginnen maken van (quasi) voltijdse woon- en dagondersteuning

De insteek van al deze focusgroepen is hetzelfde, namelijk inzicht krijgen in:

 • de wijze waarop gebruikers worden geïnformeerd over woon- en leefkosten
 • welke kosten personen buiten de dag- en/of woonondersteuning hebben: hoe lost men dit op, welke keuzes moeten er worden gemaakt? alsook de strategieën die hiervoor worden gebruikt en keuzes die hierin worden gemaakt
 • hoe vervoerskosten worden vergoed en betaalbaar worden gehouden
 • de mogelijke invloed van covid-19 en de toegenomen vertrouwdheid met dit systeem op woon- en leefkosten
 • welke maatregelen zijn mogelijk en/of nodig om de negatieve gevolgen van de overstap naar woon- en leefkosten in te perken en de positieve elementen van het systeem te stimuleren?
 • De wijze waarop de focusgroepen zullen verlopen (online of op locatie) zal later worden bepaald.

 

Geïnteresseerd? Stel jezelf kandidaat!

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan een focusgroep, stel jezelf voor 10 september kandidaat door een mail te sturen naar [email protected]

Geef hierbij ook zeker de volgende gegevens door:

 • leeftijd
 • geslacht
 • gebruik van de zorgondersteuning:
  • enkel dagondersteuning
  • dag- en woonondersteuning alsook de frequentie van deze ondersteuning (= aantal dagen in de week)
  • de voorziening waar je gebruikmaakt van dag- en/of woonondersteuning
  • sinds wanneer je die ondersteuning daar ontvangt.

Deze informatie is nodig om een zo divers mogelijke selectie te maken uit alle kandidaten. Men wil uiteraard graag zo veel mogelijk leren uit zo veel mogelijk verschillende persoonlijke situaties.

De onderzoekers kijken  uit naar jouw ervaringen!

Vraag het aan Fovig