7 jan 2023

INTEGRATIE TEGEMOETKOMING IS GEEN INKOMEN

Auteur: Fovig
Foto: Polina Tankilevitch (pexels.com)

Geregeld krijgt FOVIG de vraag of de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming als een inkomen moeten beschouwd worden. Deze vraag kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld in de kostenaanrekening voor bewindvoering door een professionele bewindvoerder (bv. advocaat).
We stelden deze vraag formeel aan de FOD Sociale Zekerheid.

We kregen onderstaand antwoord.

Normaal gezien is alleen de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) een inkomen en wordt de integratietegemoetkoming (IT) niet als inkomen aanzien.

 

Vraag het aan Fovig