4 aug 2023

JOUW MENING OVER 10 JAAR BEWINDVOERING

Auteur: Fovig

BESCHERMSTATUUT – ENQUÊTE
Doe mee aan het universitaire onderzoek
over de wet  omtrent beschermstatuten.
(Uiterlijk tot 15 aug 2023)

Dit jaar hebben we 10 kaarsjes uitgeblazen voor de verjaardag van de publicatie van de wet van 17 maart 2013, de wet die de zorgvolmacht invoerde en de bewindvoering hervormde. In deze wet staat ook een artikel (art. 224) dat er na het tiende jaar van de inwerkingtreding (volgend jaar dus) een evaluatie rapport van deze wet moet overgemaakt worden aan de wetgevende Kamers.

De universiteiten Antwerpen, Hasselt en Louvain zijn belast met de evaluatie van de toepassing van deze  wet. De bedoeling van dit onderzoek is om na te gaan wat de ervaringen zijn met deze wet in de praktijk. Ook zullen er aanbevelingen komen om het wetgevend kader en de uitvoering ervan te verbeteren. Met deze enquête willen de onderzoekers polsen naar je persoonlijke ervaringen met (en uwjemening over) zorgvolmachten en bewindvoering.

Je kan deze enquête terugvinden op de volgende link tot uiterlijk 15 augustus 2023:

https://uhasselt.qualtrics.com/jfe/form/SV_6J1IEMibKYwKHzg

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een 20-tal minuten in beslag.
In een eerste luik van deze bevraging komt de zorgvolmacht aan bod. Het tweede luik gaat specifiek over de bewindvoering. In een derde luik wordt gevraagd of je lid bent van een vereniging en welke rol dit lidmaatschap voor je betekent. In het vierde luik kan je nog meningen of ervaringen opgeven die je wenst te delen met de onderzoekers.

Alle antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt door de onderzoekers. De resultaten van dit onderzoek worden begin volgend jaar bezorgd aan de minister van justitie en het parlement.

Iedere individuele mening is belangrijk, dus zeker meedoen!

Vraag het aan Fovig