30 sep 2020

VERDUIDELIJKING AANREKENING  WOONKOSTEN TIJDENS COVID-19

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH | SEPTEMBER 2020 #2

De voorbije dagen heeft het VAPH uitvoerig gecommuniceerd over het aanrekenen van woonkosten aan de gebruikers van woonondersteuning gedurende de covid-periode en nog lopende tot 30 september 2020. Eén van de maatregelen tijdens de voorbije periode was dat de voorziening geen woonkost mag aanrekenen aan de gebruiker van woonondersteuning tijdens de dagen van afwezigheid.

Wat wordt hier mee bedoeld?

Deze maatregel geldt enkel voor de voorzieningen die voor 30 september 2020 overgeschakeld zijn op de woon- en leefkosten.

  • De gebruikers die nog steeds de klassieke wettelijke financiële bijdrage betalen van 35,39 Euro per dag (vanaf 1 juli 2020 36,10 Euro) zijn hierin niet gevat. Zij vallen terug op de gewone regeling dat ze niet betalen op de dagen dat ze afwezig zijn.
  • Voor de gebruikers van voorzieningen die al voor 30 september 2020 overgeschakeld zijn, ligt het anders.
    Tijdens de Corona-periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2020 kunnen geen woonkosten aangerekend worden door de voorziening voor de dagen dat de gebruiker afwezig was. Deze afwezigheid kan er geweest zijn om welke reden dan ook: gewoon thuis voor een lange periode, in het weekend naar huis, in het ziekenhuis …
    De voorziening moet dan met de regel van drie een woonkost berekenen per dag en deze factureren voor de dagen aanwezigheid.
    De leefkosten (gebruik van maaltijden, gebruik van vervoer …) kunnen zoals altijd enkel aangerekend worden wanneer deze effectief gebruikt werden.

De voorziening krijgt voor deze verminderde inkomsten een tegemoetkoming vanuit het VAPH.

Wil je meer weten?

U kan op vaph.be de volgende documenten hierover nalezen:
Informatie aan gebruikers
Informatie aan zorgaanbieders

Indien u vragen hierover hebt dan kan u steeds terecht bij FOVIG.

Vraag het aan Fovig