30 jun 2020

OPSTART VLAAMSE TOELEIDINGSCOMMISSIE

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  JUNI 2020 #2

Wanneer straks een persoon met handicap ondersteuning wenst via het VAPH, zal vanaf 17 juli 2020 de Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) het gevoerde onderzoek van het multidisciplinair team (MDT) beoordelen. De VTC vervangt de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC).
Deze commissie stelt de handicap van een persoon vast, voor zowel een aanvraag voor hulpmiddelen als voor een persoonsvolgend budget.

Tot hiertoe waren daar twee instanties per provincie voor nodig:

  • Provinciale Evaluatiecommissie (PEC): beoordeling van de handicap
  • Regionale Prioriteitencommissie (RPC): de toekenning van de prioriteitengroep en de beoordeling van de maatschappelijke noodzaak.

In de eerste fase blijft er een Vlaamse Toeleidingscommissie per provincie, maar deze kan ook dossiers uit een andere provincie behandelen. Dit moet er toe leiden dat de cliënt niet lang moet wachten op de beslissing. Deze provinciale werking van het VTC wordt in 2021 geëvalueerd.

De commissie (VTC) is samengesteld met externen (deskundigen of ervaringsdeskundigen) en internen (VAPH-medewerkers). Om geldig te vergaderen moet er steeds een externe aanwezig zijn. Wanneer de beoordeling van de handicap aan de orde is moet er ook een arts aanwezig zijn. Het voorzitterschap wordt opgenomen door een externe.
Er is steeds mogelijkheid tot hoorrecht.
Er zijn nieuwe prioriteringscriteria om voorrang te kunnen geven aan de meest schrijnende dossiers. Er zijn drie categorieën:

  1. Aanwezigheid en draagkracht van het netwerk: is er een netwerk en wat kan het netwerk dragen?
  2. De persoon met een handicap zelf: kan de persoon verder zonder ondersteuning?
  3. De ondersteuningskloof: is er een kloof tussen wat de persoon nodig heeft en wat hij krijgt?

De nieuwe criteria worden toegepast vanaf 17 juli 2020.

De volledige infonota die het VAPH hierover verspreidt kan u lezen via deze link.

Vraag het aan Fovig