1 jun 2021

WACHTLIJSTEN | TOEKENNING 208 MILJOEN VOOR BUDGETTEN BLIJFT UIT

Auteur: Fovig

Mensen met een handicap tellen voor deze regering niet mee. De Vlaamse Regering besliste in september 2020 om 230 miljoen Euro te voor voorzien de wachtlijsten. Dat geld zou in 2021 ingezet worden om een groot aantal nieuwe budgetten of uitbreiding van bestaande budgetten toe te kennen aan personen die op de wachtlijst staan. Ondertussen zijn we negen maanden verder en nog steeds is er vanuit de Vlaamse Regering geen initiatief genomen om het grote resterende bedrag beschikbaar te maken.

In maart 2021 werd een klein deel hiervan al ingezet. zo kwamen er vanaf april 257 budgetten ter beschikking voor vragen van meerderjarigen uit prioriteitengroep 1 (voor 10 miljoen Euro) en ging er 12 miljoen Euro naar de minderjarigenzorg of 320 budgetten.Voor de resterende 208 miljoen is er nog steeds geen plan. Met als gevolg dat de beloofde middelen niet ingezet kunnen worden en de wachtlijsten blijven wat ze zijn. Ook al is er in de sector een ruim draagvlak om mensen met de meest dringende ondersteuningsnoden (hoogste prioriteitengroep) zo snel mogelijk te helpen.

De gebruikersverenigingen en de werkgeversorganisaties hebben al herhaaldelijk aangedrongen om het budget zo snel mogelijk in te zetten. Omdat er tot vandaag geen initiatief genomen werd, hebben acht organisaties een persmededeling verspreid om zoveel mogelijk burgers in te lichten over het gebrek aan initiatief vanuit de Vlaamse Regering. Ondertussen blijven meer dan 18.000 personen met een handicap in de kou staan.

Met als gevolg dat de beloofde middelen niet ingezet kunnen worden en de wachtlijsten blijven wat ze zijn. Ook al is er in de sector een ruim draagvlak om mensen met de meest dringende ondersteuningsnoden (hoogste prioriteitengroep) zo snel mogelijk te helpen.

We hopen dat deze actie de voltallige regering er toe aanzet om het budget vrij te geven.

Je vindt hier de persmededeling. Je mag deze steeds verder verspreiden.

Vraag het aan Fovig