23 mrt 2021

TOEKENNING BUDGETTEN UITBREIDINGSBELEID 2021 KRIJGT VORM

Auteur: Fovig

Bij de start van de nieuwe Vlaamse regering in 2020 werd afgesproken om 270 miljoen Euro te investeren in bijkomende budgetten voor personen met een beperking. In 2020 werd daarvan al 40 miljoen Euro ingezet. De resterende 230 miljoen komt snel beschikbaar.

De Vlaamse regering heeft eerder al beslist om het totale resterende bedrag van 230 miljoen Euro integraal in te zetten in 2021. Er wordt 3 miljoen Euro voorafname gedaan. Dit gaat naar extra’s voor hulpmiddelen en voor de bijstandsorganisaties. Die laatsten zullen door de uitbreiding veel meer personen met een budget moeten begeleiden op hun zoektocht naar de passende oplossing. Voor nieuwe budgetten voor minderjarigen is 34 miljoen Euro voorzien, voor de meerderjarigen gaat het om 193 miljoen Euro.

Men werkt daarvoor volop aan een globaal investeringsplan, maar er werd nu al beslist om een deel ervan ter beschikking te stellen. Vanaf april worden 257 budgetten ter beschikking gesteld voor vragen van meerderjarigen uit prioriteitengroep 1 (10 miljoen Euro) en er wordt 12 miljoen Euro voorzien voor de minderjarigenzorg of 320 budgetten. Ondertussen lopen ook de automatische toekenningen zoals bv. na een noodsituatie. In 2021 werden er al 248 dergelijke budgetten toegekend.

We hopen dat het definitieve investeringsplan snel zijn uitwerking krijgt zodat er veel wachtenden eindelijk een budget toegewezen krijgen. Het wordt een grootse operatie om al deze mensen het budget voor hun broodnodige zorg te kunnen bieden.

(Wordt vervolgd)

Vraag het aan Fovig