12 jul 2022

DE KLOOF BIJ HET WACHTEN OP EEN BUDGET

Auteur: Fovig

Hoe vullen personen met een beperking de wachttijd tot het verkrijgen van een persoonsvolgend budget in? Van welke vormen van ondersteuning maken ze in deze periode gebruik? Hoe en in welke mate neemt de context de ondersteuning op zich? Wat is de invloed van deze wachtperiode op de Kwaliteit van Bestaan van personen met een beperking en hun netwerk? 

Dit zijn allemaal vragen die bij Lisa Schatteman naar boven komen als ze via de media en uit onderzoek informatie krijg over de wachtlijsten bij de persoonsvolgende financiering. Met deze masterproef wil ze proberen om een aantal van deze vragen te beantwoorden. Ze wil voornamelijk trachten om een concreter beeld te krijgen van hoe mensen met een beperking en hun context deze wachtperiode ervaren en invullen. 

Aan de hand van kwalitatieve interviews zal zij mensen die op de wachtlijst staan, hierover bevragen. Dit interview gaat over hun ervaring met deze wachtperiode, welke en hoeveel ondersteuning er beschikbaar is en de invloed van dit alles op hun Kwaliteit van Bestaan. 

Om deze interviews te kunnen afnemen, zoekt Lisa Schatteman meerderjarige personen die zelf op de wachtlijst staan of ouders van een meerderjarige persoon die op de wachtlijst staat en bereid is/zijn om hierover te praten. Dit kan zowel op een anonieme manier als met vermelding van de eigen naam. 

Indien u bereid bent om geïnterviewd te worden, vragen heeft of nog meer informatie wenst, kan u haar steeds contacteren op het volgende e-mailadres: [email protected]. 

(herkomst beeld: GRIP)

Vraag het aan Fovig