1 jul 2021

WACHTTIJD PRIORITEITENGROEP 1 INGEKORT

Auteur: Fovig

De Vlaamse Regering kort de wachttijd voor de meest dringende vragen naar een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen.

In september 2020 verklaarde de Minister-President dat er 230 miljoen euro vrijgemaakt zou worden voor nieuwe budgetten in de sector personen met een handicap. Gisteren werd hiervoor eindelijk het licht op groen gezet en gaf Minister Beke toelichting bij de manier waarop deze uitbreiding zal gebeuren. Alle wachtenden in prioriteitengroep 1, die voor 31 december 2020 op de wachtlijst stonden, zullen ten laatste binnen 18 maanden kunnen beschikken over een budget. 15% van het totaal budget wordt geïnvesteerd bij de minderjarigen en 20 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).  Daarnaast verankert deze regering de nodige budgettaire middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap in een acute situatie of de automatische toekenningen, en voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen.

FOVIG is blij dat er eindelijk een beslissing genomen is over de inzet van de middelen. We stellen wel vast dat er geen budgetten in prioriteitengroep 2 en 3 worden voorzien. Prioriteitengroep 3 is de langste wachtlijst. Voor de meeste meerderjarigen is dit de toegangspoort tot een persoonvolgend budget: hun zorgnood is duidelijk en erkend maar bij gebrek aan budget gaan ze ‘even’ in de wachtrij. In groepen 2 en 3 vind je veel personen met een handicap die al gebruik maken van een beperkt budget, maar vragende partij zijn naar meer ondersteuning. Zij zouden bijvoorbeeld hun dagondersteuning willen uitbreiden met woonondersteuning. Die uitbreiding is goedgekeurd maar bij gebrek aan budget gaan ook zij ‘even’ in de wachrij.
FOVIG betreurt dat er voorlopig geen perspectief is voor deze groepen. In het persbericht wordt enkel vermeld dat men verder zal zoeken naar pistes om hieraan een oplossing te geven. FOVIG houdt de vinger aan de pols en blijft aandringen op meer .

Via deze link kun je het persbericht lezen dat de minister gisteren verspreidde.

Via deze link lees je alle details op de website van het VAPH.

Vraag het aan Fovig