13 mei 2020

WE ZETTEN OPNIEUW EEN KLEIN STAPJE UIT DE LOCKDOWN

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  MEI 2020

Verschillende voorzieningen zijn ondertussen gestart met het toelaten van bezoek onder strikte voorwaarden, andere voorzieningen zijn de laatste hand aan de bezoekregeling aan het leggen. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om alles te laten verlopen onder de meest strenge veiligheidsmaatregelen. Het blijft heel moeilijk om niet te knuffelen, geen zoen te kunnen geven, de hand niet te kunnen schudden …

Er kan de komende weken een nieuwe belangrijke stap gezet worden: onder strikte veiligheidsmaatregelen kan er opnieuw individuele mobiele en ambulante ondersteuning opgestart worden, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De volwassen gebruikers van een dagcentrum kunnen terug naar de vertrouwde dagondersteuning. Door het feit dat de scholen terug opstarten op maandag 18 mei, worden er ook in de multifunctionele centra (MFC) regelingen getroffen om verblijf en dagopvang beperkt mogelijk te maken. Deze nieuwe stappen uit de lockdown kunnen alleen dan gebeuren als er strenge afspraken gemaakt worden tussen de betrokkenen.

Wat de individuele ondersteuning voor zowel kinderen als volwassenen betreft blijft de voorkeur uitgaan naar telefonische of digitale ondersteuning. Als dit onvoldoende blijkt te zijn, dan kan er een begeleiding georganiseerd worden in de infrastructuur van de vergunde zorgaanbieder, onder strenge veiligheidsmaatregelen of in het allerlaatste geval – maar dit bij wijze van uitzondering – bij de gebruiker thuis, uiteraard ook met voldoende maatregelen.

De dagondersteuning voor volwassenen bij de vergunde zorgaanbieder kan vanaf 18 mei terug opgestart worden onder heel strikte voorwaarden. Ook hier blijft het afstand houden de regel en dat betekent dat het bij de opstart zeker niet zal zijn als voor de Corona-crisis. De gebruikers worden gevraagd om zelf naar het dagcentrum te komen, slechts in uitzonderlijke gevallen kan het vervoer van de voorziening hier voor instaan. Elke gebruiker moet zijn noodzakelijke ruimte krijgen waarin de afstand gerespecteerd wordt, en dat brengt met zich mee dat er minder gebruikers op hetzelfde moment kunnen aanwezig zijn, dat betekent ook dat de vroegere frequentie van gebruik van dagondersteuning niet zal kunnen aangehouden worden. Misschien kan de gebruiker een maaltijd nemen in de voorziening, maar ook dit kan enkel aangeboden worden als het voldoende veilig is. De zorgaanbieder zal met de gebruikers communiceren over het moment waarop deze regeling in voege gaat in zijn voorziening en welke regeling er dan afgesproken wordt met de gebruikers.

Wat de faciliteiten voor kinderen betreft, er komt terug mogelijkheid om gebruik te maken van verblijf of dagopvang, maar dan onderworpen aan de geldende maatregelen, zijnde het respecteren van de 1,5 meter afstand. Wanneer gebruik gemaakt wordt van verblijf zal het niet kunnen dat het kind in kwestie elk weekend naar huis komt. Bij de aanvang van een nieuwe verblijfsperiode zal het kind getest worden en 14 dagen in quarantaine moeten geplaatst worden. Gezien de beperkingen zullen niet alle kinderen zoals voorheen op dezelfde manier kunnen gebruik maken van de diensten van het MFC.

Het is duidelijk dat de doorstart van zowel individuele ondersteuning als gebruik maken van dagondersteuning bij een zorgaanbieder of dagopvang of verblijf in het MFC bij aanvang niet dezelfde vorm en frequentie zal hebben als voor de crisis, maar voor de getroffen gezinnen kan het al wel een klein beetje ademruimte geven. De zorgaanbieder of het MFC zal een plan opmaken om deze doorstart mogelijk te maken en zij zullen hierover met u contact opnemen. We hopen dat het allemaal goed blijft lopen, dat er geen nieuwe besmettingen ontstaan, zodat we kunnen doorgroeien naar een “normalere” werking.

Hier vindt u de linken naar de betrokken documenten die door het VAPH verspreid werden en waarin u de volledige richtlijnen kunt lezen: “Doorstart ambulante en mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning voor volwassenen (voor gebruikers – voor vergunde zorgaanbieders)” en “Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap (voor gebruikers – voor MFC’s)”
Uiteraard biedt het VAPH een voortdurende update van de maatregelen tegen corona op haar website en u kan de werkzaamheden van de taskforce hier volgen.

Als u vragen heeft dan kan u steeds FOVIG contacteren.
Hou het vooral veilig en hou de moed erin!

Vraag het aan Fovig