27 nov 2020

WEBINAR ‘COVID-19’ VOOR LEDEN COLLECTIEF OVERLEG

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH | NOVEMBER 2020 #2

Op dit moment werkt het VAPH aan een stappenplan met compenserende en ondersteunende maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers niet meer, zoals in de eerste coronagolf, zonder ondersteuning vallen. In de regelgeving hiervoor wordt uitdrukkelijk ingeschreven dat collectieve overlegorganen geïnformeerd en actief betrokken moeten worden bij o.a. besluitvorming over het al dan niet sluiten van een afdeling of een werking, het zoeken naar alternatieven wanneer de vertrouwde ondersteuning niet meer kan geboden worden, het informeren van de individuele gebruikers en hun mantelzorgers, …

Reeds van begin jaren ’80 ijverden personen met een handicap en hun gezin voor meer inspraak en participatie in voorzieningen. Het heeft echter nog tot 1993 geduurd vooraleer de inspraakbesluiten een feit waren. Met deze besluiten, later opgenomen in het kwaliteitsdecreet, werden zowel de individuele als de collectieve inspraak in voorzieningen van personen met een handicap bij wet geregeld. Wij hebben er lang voor moeten vechten, nu is het aan ons om die ‘inspraakcultuur’, elk in onze eigen voorziening, proberen waar te maken.

Collectieve overlegorganen (gebruikersraden) hebben in dit verhaal een zeer belangrijke opdracht. Een opdracht die, door te talrijke ontwikkelingen in onze sector, nog complexer werd. Denk maar aan de evolutie naar de persoonsvolgende financiering in de zorg, de overgang naar woon- en leefkosten, … En nu komt Covid 19, en de gevolgen voor de werking in voorzieningen, er nog bij.

FOVIG en Gezin en Handicap staan klaar om collectieve overlegorganen te informeren en te ondersteunen zodat ze als ‘volwaardige partner’ deze opdracht kunnen opnemen.
Voor meer informatie nodigen wij u uit op een webinar ‘COVID-19, een extra opdracht voor het Collectief Overleg’ op maandag 7 december 2020 om 19 uur.
Op die avond krijgt u ook de kans om vragen te stellen.

Op het programma

  • ‘Inspraak en participatie, belangrijker dan ooit’ door Lief Vanbael, Gezin en Handicap
  • ‘De opdracht/verantwoordelijkheid van het collectief overleg’ door Eddy Vandemeulebroucke, FOVIG
  • Wat wordt er van het collectief overleg verwacht in kader van de compenserende en ondersteunende coronamaatregelen’? door Ann Van den Abbeele, VAPH
  • Op welke ondersteuning van FOVIG of Gezin en Handicap kan je rekenen?

Praktisch

Deelnemen aan dit webinar is gratis. Inschrijven kun je via deze link. Je ontvangt dan een login en krijgt later nog een herinnering kort voor de start van de webinar. Lukt het niet om het webinar op 7 december (volledig) te volgen, dan kan u met de toegestuurde login de webinar nog bekijken tot 29 december.

Stuur deze uitnodiging gerust door aan de andere leden van uw collectief overleg.

Vraag het aan Fovig