15 jan 2021

WELDRA VACCINATIES

Auteur: Fovig

NIEUWSBRIEF | JANUARI 2021   —

Vaccinatie bij personen met een handicap dichterbij

De vaccinaties in de woonzorgcentra lopen volop. De verdere vaccinatiestrategie wordt nu verder uitgerold. De bewoners van voorzieningen in de sector personen met een handicap komen daarbij snel aan bod. Onmiddellijk na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel van die voorzieningen zijn zij aan de beurt. De vaccinatie is voorzien in februari of maart, afhankelijk van de leveringen van het vaccin. Deze reeks vaccinaties is van toepassing voor  multifunctionele centra (MFC), de vergunde zorgaanbieders en de ouderinitiatieven.

Naast de residentiële settings zijn er nog verschillende andere doelgroepen binnen de sector, zoals de dagcentra en de personen met handicap die geen gebruik maken van de diensten van een vergunde zorgaanbieder. De Interministeriële Conferentie zal de volgorde bepalen wanneer welke van die doelgroepen aan bod komen. Ze verwachten daarover een advies van de Taskforce vaccinatie. Er zijn immers ook nog andere prioritaire doelgroepen in de samenleving waarvoor een aparte strategie moet uitgewerkt worden.

Ondertussen kunnen de voorzieningen al voorbereidingen treffen om de vaccinaties straks vlot te laten verlopen. De toestemming voor inenting zal dan ook aan de gebruikers of hun vertegenwoordigers gevraagd worden.

U kan de volledige infonota van het VAPH lezen via deze link.

Vraag het aan Fovig