2 jul 2019

OP WEG NAAR VOLWAARDIGE PARTICIPATIE

Auteur: Fovig

NIEUWSFLASH  |  JUNI 2019

Op weg naar volwaardige participatie van personen met een handicap

In dit reflectiedocument neemt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ons in vogelvlucht mee in het waarom en hoe van het voorbije beleid en tonen ze ons waar dat ons vandaag brengt.
Het document bevat vijf delen. Elk deel is een reflectie van het VAPH over haar huidig en toekomstig beleid.

Reflectie 1
Een veranderende visie wereldwijd

Wereldwijd zien we dat het ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap veranderde in de laatste tien jaar. Dat ligt in de lijn van de groeiende aandacht voor gelijke kansen en diversiteit met het oog op een volwaardige participatie van iedereen in de samenleving. Verdragen en beleidsplannen vertalen die visie wat betreft personen met een handicap.

Reflectie 2
De persoon zelf staat centraal

In de nieuwe visie staat de persoon met een handicap centraal. Wat hij nodig heeft, hangt af van zijn mogelijkheden en van het netwerk rond hem. In de loop van zijn leven kunnen zijn noden en die van zijn gezin ook nog veranderen.

Reflectie 3
Bouwstenen voor meer levenskwaliteit

Iedereen wil keuzes kunnen maken om zijn leven richting te geven. Dat is niet anders voor personen met een handicap. De persoonsvolgende financiering geeft hen de kans om zelf de regie in handen te nemen. Hindernissen die hen beletten om net als iedereen belangrijke levenskeuzes te maken, verkleinen op die manier of vallen zelfs weg.

Reflectie 4
Zo kunnen we de omslag helemaal realiseren

De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) is waarschijnlijk de grootste omwenteling die de VAPH-sector ooit heeft gekend. De transitie heeft een enorme impact. Daarom wordt er momenteel werk gemaakt van een grondige evaluatie die de sterke kanten én de uitdagingen van het systeem in kaart brengt. Die evaluatie gebeurt door het VAPH, dat daarbij ondersteund wordt door zijn belanghebbenden en een aantal wetenschappers. Onder andere op basis van hun vaststellingen zal het systeem van de persoonsvolgende financiering verder worden verankerd en bijgesteld waar nodig.

Reflectie 5
Denkpistes voor langdurige zorg en ondersteuning

De persoonsvolgende financiering zette de afgelopen jaren een onomkeerbare transitie in. Personen met een handicap kunnen de regie van hun leven in handen nemen en worden daar op de best mogelijke manier in bijgestaan. Toch moeten er nog heel wat stappen worden gezet, zo blijkt uit de vele uitdagingen.
De evolutie naar een volledig inclusieve samenleving is bovendien een breed maatschappelijk verhaal.

Deel en bespreek deze overzichtelijke brochure in jullie Collectief Overleg.

Je vindt ze met deze link op de website van het VAPH.
Of kopieer onderstaande url naar je webbrowser.
https://www.vaph.be/documenten/op-weg-naar-volwaardige-participatie-van-personen-met-een-handicap

Vraag het aan Fovig