26 jan 2021

WOON- EN LEEFKOSTEN EEN FEIT | STANDPUNT FOVIG

Auteur: Fovig

Sedert 1 januari 2021 zijn bij alle vergunde zorgaanbieders de nieuwe woon- en leefkosten een feit. Een verhaal dat in vele gevallen goed gelopen is, maar dat in meerdere gevallen ook een wrange nasmaak nalaat.

FOVIG heeft gedurende de transitieperiode de vinger aan de pols gehouden, heeft ondersteuning geboden aan gebruikers, heeft knelpunten gesignaleerd …

  • FOVIG betreurt dat deze overstap naar woon- en leefkosten niet nadrukkelijker voorbereid en gemonitord werd vanuit de overheid. De vergunde zorgaanbieders (VZA) hadden vier jaar de tijd om de overstap te maken, maar ook de overheid had vier jaar de tijd om bruikbare en eenduidiger richtlijnen te geven en, waar nodig, aanpassingen te doen. Er zijn kansen gemist. Gelukkig is er in heel wat voorzieningen door het collectief overleg (CO), met wisselend succes, een structurele inspraak tot stand gebracht. Maar in vele voorzieningen is dit ook genegeerd, tegengewerkt of weggewuifd.
  • FOVIG onderschrijft dat sociaal ondernemen voldoende moet gefaciliteerd worden, omdat dit kansen biedt. Maar FOVIG onderschrijft ook dat er van overheidswege voldoende slagkracht moet gegarandeerd zijn zodat de gebruikers voldoende betrokken en beschermd zijn.
  • FOVIG zal de verdere ontwikkelingen in de woon- en leefkosten op de voet blijven volgen en blijven wijzen op problemen en knelpunten.
  • FOVIG zal de ondersteuning aan het CO met betrekking tot het thema woon- en leefkosten garanderen.
  • FOVIG wil dat er een maatregel komt waarbij het aanpassen van de woon- en leefkosten door de VZA in de toekomst altijd moet gebeuren in overleg met het CO. Als dit niet kan gerealiseerd worden dan wordt de positie van de gebruiker onzekerder en dat is geen fijn vooruitzicht.

Als download vind je hieronder een document waarin FOVIG de evaluatie van de invoering van de woon- en leefkosten vanuit de gebruiker belicht. Dit document werd overgemaakt aan het kabinet van minister Beke en aan het VAPH.

EVALUATIE INVOERING WOON- EN LEEFKOSTEN

Vraag het aan Fovig