9 mrt 2021

DE JUISTE TOON | FOVIG LEDENDAG

Auteur: Fovig

 

 

Voor de LEDENDAG 2021 hebben we verschillende medewerkers en externe sprekers bijeengebracht. Vanuit hun expertise en ervaring brengen ze aan waar het gesprek over kwaliteit van start gaat en tot wat dit kan leiden.

Al ingeschreven voor de FOVIG LEDENDAG?
Zo niet schrijf je uiterlijk op 17 maart hier in en maak alles online mee op zaterdag 20 maart 2021 van 9.30 tot 12.30 uur.
VOLLEDIG ONLINE  | VLOT EN VEILIG TOEGANKELIJK

Journalist Lieven BAX is op deze ledendag de gastheer en moderator. Hij kent de sector van personen met een handicap, ondermeer door zijn werk bij TrefpuntStan (Inclusie Vlaanderen).
Hij praat alles aan mekaar, gaat met de deelnemers in interactie en modereert het panelgesprek.

Nadia DEKONING is mama van Steven met een zware mentale achterstand die in Zon-nestraal verblijft. Sinds 2007 lid van de ge- bruikersraad toen, collectief overleg (CO) nu. Op zoek naar meer informatie en begeleiding bij het voorzitten van het CO in contact gekomen met FOVIG. Sinds 2015 voor- zitter van FOVIG en sindsdien voortdurend op zoek naar evenwicht tussen beleidsinformatie en plaatselijke noden om de werking van de CO’s te ondersteunen.
Als voorzitter van FOVIG zal zij de ledendag kaderen bij de aanvang. Na het panelgesprek trekt Nadia de voorlopige conclusies en licht zij verdere traject toe.

Jan-Piet BAUWENS verzorgt de keynote over het kader voor participatie. Bauwens is federaal voorzitter van BBTK-ABVV en is daar actief voor de social profit sector. Hij heeft ook professionele ervaring als mede-werker in de zorg.

Kurt ASSELMAN is adviseur personen met een handicap op het kabinet Welzijn, Volks-gezondheid en Gezin van Vlaams minister Beke. Voordien werkte hij op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als directeur subsidiëring zorg.
Als vertegenwoordiger van het Vlaamse beleid neemt hij deel aan het panelgesprek.

Hendrik DELARUELLE is sedert 2015 algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste koepel van zorgvoor-zieningen. Eerder was hij bestuurder bij de Broeders van Liefde in de sector welzijn, buitengewoon onderwijs en sociale economie.
Als vertegenwoordiger van de Vlaamse zorgaanbieders neemt hij deel aan het panelgesprek.

Det PIEDFORT heeft een zoon Bas met autisme en een mentale achterstand. Bas gaat al 14 jaar voltijds naar het dagcentrum. Det Piedfort is lid van het collectief overleg van MEKANDERS.
Zij vertegenwoordigt in het panelgesprek de gebruikers.

Zoek uit wat deze LEDENDAG voor jou kan betekenen en lees verder op de website van FOVIG (fovig.be/ledendag-2021) of download de folder.

Ga rechtstreeks naar het inschrijfformulier en schrijf je uiterlijk op 17 maart in.

Aarzel niet om je vragen in te zenden! We nemen die mee in de inhoud van de ledendag.

Vraag het aan Fovig