16 dec 2023

INFOLOKET | WOON- EN LEEFKOSTEN

Auteur: Fovig


De voorbije maand kregen we in het infoloket verschillende vragen over de woon- en leefkosten. Een aantal vragen gaat over het ‘snel-snel’ aanpassen van tarieven. Ook een reeks vragen over indexering kwamen binnen.

In onze Tips (aanbod >  aan de slag (tips) vind je een document uit oktober 2020 Tips bij het invoeren van de woon- en leefkosten. Ook bij de verslaggeving van de ledendag van 2022 zijn er heel wat nuttige aanbevelingen.

Toch nog even op een rij:

  • De woon- en leefkosten worden altijd grondig besproken op het collectief overleg. De vergadering geeft daarover een advies (akkoord of niet akkoord, beschrijving van waarover er geen akkoord is). Als de zorgaanbieder het advies van het collectief overleg niet volgt, moet de zorgaanbieder daarover het collectief overleg de afwijzing van het overleg motiveren en het collectief overleg daarover op de hoogte brengen. Eerder kan er geen beslissing uitgevoerd worden.
    Zorg dat je de adviezen ook nauwkeurig formuleert in het verslag van het collectief overleg.
  • Alle aanpassingen van de woon- en leefkosten moeten een weerspiegeling zijn van de werkelijke kosten. De gebruikers en het collectief overleg hebben recht op een heldere en verifieerbare uitleg over de samenstelling en de hoogte van de kosten.
  • De prijzen afstemmen op de kosten die een andere zorgaanbieder aanrekent is te vermijden. De achterliggende kosten zijn doorgaans erg verschillend.
  • Indexeren van de woon- en leefkosten is een mogelijkheid die veel gebruikt wordt. Wanneer men zal indexeren (bv. jaarlijks op 1 januari) en welke index (doorgaans de Gezondheidsindex) er gebruikt wordt is ook voorwerp van bespreking in het collectief overleg.
  • Indexeren van de woon- en leefkosten gebeurt enkel bij een gewijzigde index. Dit kan niet gebeuren op basis van de voorspelling van bijvoorbeeld het Planbureau.

Aarzel niet om je vragen aan ons infoloket te melden.

Vraag het aan Fovig