26 jan 2021

VACCINATIES BIJ ZORGAANBIEDERS | STANDPUNT FOVIG

Auteur: Fovig

Waarom worden dagcentra-bezoekers niet op hetzelfde moment en op dezelfde plaats gevaccineerd als de residentiële gebruikers? Zoals het nu voorzien is zullen gebruikers van de dagcentra niet als een aparte doelgroep bekeken worden, maar binnen hun eigen leeftijdsgroep meegenomen worden eventueel met voorrang omwille van de medische kwetsbaarheid. 

De vaccinatiestrategie in Vlaanderen krijgt meer en meer vorm. Er zijn in het kader hiervan heel wat vragen die naar boven komen. Waarom worden niet alle personen met een handicap op hetzelfde moment gevaccineerd? Waarom worden dagcentra-bezoekers niet op hetzelfde moment en op dezelfde plaats gevaccineerd als de residentiële gebruikers?

FOVIG pleit om de beide doelgroepen gelijktijdig in te enten indien de aanvoer van voldoende vaccins gegarandeerd kan worden. FOVIG heeft dit standpunt bekend gemaakt op de verschillende fora: VAPH en het kabinet van minister Beke. U vindt de brief hieronder via de download-knop.

FOVIG vindt dat er voldoende argumenten zijn om de dagcentra-gebruikers op hetzelfde moment te vaccineren als de residentiële gebruikers:

  • Er zijn in deze doelgroep heel wat personen met een zeer kwetsbare medische achtergrond.
  • Op deze manier kan de werking van de vergunde zorgaanbieders sneller terug naar de normale werking. Het verplicht thuis moeten blijven en soms geen beroep kunnen doen op ondersteuning zou dan op heel korte tijd tot het verleden kunnen behoren.
  • Het maakt het mogelijk dat de aangepaste werking omwille van de corona-maatregelen kan afgebouwd worden. Er komt terug meer aanbod, er kunnen opnieuw contacten komen tussen residentiële en andere gebruikers, het vervoer kan weer in zijn oorspronkelijke vorm georganiseerd worden en dat neemt een grote druk bij de mantelzorgers weg.
  • De logistieke operatie die met de vaccinaties gepaard gaat kan op heel korte tijd deze doelgroep mee-vaccineren met weinig bijkomende inspanningen van de vergunde zorgaanbieder.
  • Het gaat eigenlijk op macro-niveau over een kleine doelgroep.

FOVIG pleit dus om de beide doelgroepen gelijktijdig in te enten indien de aanvoer van voldoende vaccins gegarandeerd kan worden. Indien de aanvoer voor problemen zou zorgen dan is het evident dat de residentiële gebruikers met de personeelsleden die daarbij horen op het voorplan moeten komen.

Brief met standpunt FOVIG over uitrol vaccinaties

Vraag het aan Fovig