31 aug 2022

KINPPERLICHTEN BIJ DE JAARREKENING

Auteur: Fovig

Ieder jaar komt er het moment waarop de voorziening de jaarrekening voorstelt aan het collectief overleg. Dit is een verplichting die door het VAPH wordt opgelegd. Voor veel leden in de collectieve overlegorganen is dit een opdracht die ze niet zo boeiend vinden: cijfers, subsidies, uitgaven, inkomsten … Toch is de jaarrekening een heel belangrijk instrument dat aangeeft of een organisatie het financieel goed doet, of de organisatie financieel in de problemen komt.

Vanuit FOVIG vinden we het noodzakelijk om daar bij stil te staan. In dit artikel willen we toelichting geven vanuit de optiek dat de leden van het collectief overleg geen financiële experts hoeven te zijn om vast te stellen wat de financiële situatie is.

Ga ermee aan de slag

Vraag het aan Fovig