4 aug 2023

BETAALBAAR EN AANGEPAST VERVOER: MIJN RECHT!

Auteur: Fovig

De pg Busvervoer van FOVIG hebben de laatste maanden niet stil gezeten. Sommige situaties zijn  echt schrijnend.
Moeten mantelzorgers, die al zoveel opofferen voor hun kind met een meervoudige en verstandelijke beperking, ook nu weer inspringen? Opnieuw een belasting van tijd en middelen, druk die gelegd wordt op het gezin en de work-life-balance.

Einde juni werd een perstekst verspreid over de problematiek. In het bijzonder de bevoegde ministers worden daarin aangesproken om initiatief te nemen.
Dus ministers, stel u in de plaats van zij die door de hoge vervoerskosten thuis moeten blijven of veel te vroeg naar een voorziening moeten verhuizen. Wij geven u alvast suggesties om hen te hulp te komen.

  • Minister Crevits, u kan zorgen voor ruimte in het persoonsvolgend budget zodat de vervoerskost erin opgenomen wordt en het vervoer voor gebruiker èn zorgaanbieder kostendekkend wordt.
  • Ministers Lalieux en Somers, jullie kunnen zorgen voor een voldoende hoog inkomen voor mensen met een beperking, zodat zij in staat zijn hun vervoerskosten te betalen.
  • Ministers Peeters en De Sutter, maak nu eindelijk eens werk van toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking.

Maar ook alle andere (politieke) verantwoordelijken worden bewust gemaakt van de schrijnende toestanden.

Lees hier de perstekst over busvervoer.
Lees over de oorsprong en de werking van de projectgroep op hun webpagina.

Vraag het aan Fovig