30 apr 2020

CORONA UPDATE: HELDEN VAN DE ZORG

Auteur: Fovig

NIEUWSFASH  |  APRIL 2020 #2

De vierde week van de Corona-lockdown is achter de rug. Het is een Paasweekend zoals we er nog geen beleefd hebben, geen contacten zoals we die bij andere feestdagen gewoon zijn. We moeten nog in ons ‘kot’ blijven!

Het was voor gebruikers niet de gemakkelijkste week, de opvolging van de strijd tegen het virus blijkt nog steeds niet om te buigen naar hoopgevende berichten. Binnen FOVIG hebben we deze week, samen met de input van alle mogelijke betrokkenen (voorzieningen, koepelorganisaties, gebruikersverenigingen …) het beleid er op gewezen dat er nog steeds heel weinig gebeurt in de sector personen met handicap; nog steeds te weinig beschermingsmateriaal, nog steeds geen testkits, onduidelijkheid over het financiële plaatje … Kortom de onrust in de sector groeit steeds maar verder.

Tegen het einde van de week kwam er eindelijk een lichtpuntje: we merken dat de sector ook meegenomen wordt in de communicatie vanuit de overheid en dus ook aan bod komt bij het verdelen van materiaal, deze sector zal ook ondersteund worden. Op paaszaterdag werd er vanuit het kabinet van minister Beke een persbericht verspreid waarin enkele maatregelen worden belicht: opnieuw het tekort aan beschermingsmateriaal, de nodige testkits, de financiële tegemoetkomingen die zullen genomen worden zowel voor de voorzieningen als voor de individuele gebruikers. Een verfijning hiervan zal later aan bod komen (persbericht via deze link: http://www.wouterbeke.be/nieuws/130-miljoen-aan-financiele-compensatie-voor-zorgsector/). Ondertussen was er ook al een contact tussen het kabinet van Welzijn en FOVIG. In de loop van volgende week wordt er opnieuw contact genomen vanuit het kabinet.

We geven nog mee vanuit de richtlijnen die op de website van het VAPH te vinden zijn, dat er nu best niet gesleuteld wordt aan de inhoud van het IDO (individuele dienstverleningsoverkomst). Zoals reeds eerder aangegeven zal er later een regeling getroffen worden om zowel de individuele financiële noden als die van de voorzieningen te lenigen.

Ondertussen bereiken ons via sociale media heel veel leuke activiteiten die in alle voorzieningen plaatsvinden. Het is duidelijk dat de medewerkers van de voorzieningen er alles aan doen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Anderzijds blijft het contact met de sociale netwerken een prioritaire opgave.
FOVIG is de voorzieningen en de medewerkers heel dankbaar in deze moeilijke weken.
FOVIG volgt de ontwikkelingen op de voet, FOVIG blijft u informeren!
FOVIG wenst iedereen heel veel moed! Hou vol!

Vraag het aan Fovig